Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Općini Gornja Rijeka projekt nabavke posuda za odvojeno prikupljanje otpada  za domaćinstva.

Sredstava za nabavu spremnika osigurana su u okviru europskog Kohezijskog fonda u visini od 85 posto ukupne vrijednosti nabave, a preostala sredstva u visini 15 posto osigurat će se u proračunu  Općine. Ugovor je sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1, Fonda kao Posredničkog tijela razine 2 i Fonda kao korisnika.

Ukupan iznos nabave za Općinu  iznosi 146.999,64  kune, a projekt obuhvaća nabavu 428 spremnika za plastiku.

Navedena oprema biti će nabavljena putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a mještanima će biti podijeljena besplatno.