Ministarstvo kulture odobrilo je Općinskoj knjižnici Sidonije Rubido Erdody 20.000,00 kuna za nabavu knjižne i neknjižne građe iz programa Knjižnična djelatnost za 2017. godinu.

Pregled odobrenih programa