Općina Gornja Rijeka osigurala je kao i svake godine djeci i učenicima sa svog područja sredstva za kupnju darova povodom blagdana Svetog Nikole.

Darove će u srijedu, 6.12. 2023. u Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdody prije odlaska kući dobiti svi učenici od 1. – 8. razreda, kako u matičnoj tako i u područnim školama.

          Svi polaznici Dječjeg vrtića „Mali medo“ dobit će darove u vrtiću, a Sveti Nikola doći će u vrtić u 9.00 sati.

          Mala djeca od 2 – 5 godina, odnosno od navršene dvije godine života do polaska u predškolu, a koja NISU polaznici Dječjeg vrtića Mali medo darove će prema školskom upisnom području dobiti u vrtiću u Gornjoj Rijeci ili područnim školama u Kolarcu i Hižanovcu i to:

  • U Dječjem vrtiću Mali medo – 6.12. u 9.30 – djeca od 2 – 5 godina s upisnog područja matične škole u Gornjoj Rijeci i djeca od 0-5 godina iz Sudovca koja nisu polaznici vrtića
  • U Područnoj školi Hižanovec – 6.12. u 13.00 sati – djeca od 2-5 godina iz Finčevca, Vukovca, Hižanovca, Vojnovca i Popovca koja nisu polaznici vrtića u Gornjoj Rijeci
  • U Područnoj školi Kolarec – 6.12. u 14.00 sati – djeca od 2-5 godina iz Kolarca, Vukšinca i Pofuka koja nisu polaznici vrtića u Gornjoj Rijeci.

         Molimo roditelje, ukoliko ne mogu doći sa djecom po darove prema navedenom rasporedu, da se dogovore tko će preuzeti darove umjesto njih te da o tom na vrijeme jave, da ne bi došlo do pomanjkanja darova na pojedinom mjestu podjele jer će darovi prema broju djece za pojedina mjesta i ustanove biti raspoređeni u matičnoj školi, područnim školama i vrtiću.