Općina Gornja Rijeka osigurala je kao i svake godine djeci i učenicima sa svog područja sredstva za kupnju darova povodom blagdana Svetog Nikole.

Darove će u utorak, 6.12. 2022. u Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdody prije odlaska kući dobiti svi učenici od 1. – 8 razreda kako u matičnoj tako i u područnim školama.

 Svi polaznici Dječjeg vrtića „Mali medo“ dobiti će darove u vrtiću, a Sveti Nikola doći će u vrtić u 9.00 sati.

Mala djeca od 2 – 5 godina odnosno od navršene dvije godine života do polaska u predškolu a koja NISU polaznici našeg vrtića darove će prema školskom upisnom području dobiti u vrtiću u Gornjoj Rijeci ili područnim školama u Kolarcu i Hižanovcu i to:

  1. U Dječjem vrtiću Mali medo – 6.12. u 9.30 – djeca od 2 – 5 godina s upisnog područja matične škole u Gornjoj Rijeci i djeca od 0-5 godina iz Sudovca koja nisu polaznici vrtića
  2. U Područnoj školi Hižanovec – 6.12. – od 8 -12 sati – djeca od 2-5 godina iz Finčevca, Vukovca, Hižanovca, Vojnovca i Popovca koja nisu polaznici vrtića u Gornjoj Rijeci
  3. U Područnoj školi Kolarec – 6.12. – 11.00 sati – djeca od 2-5 godina iz Kolarca, Vukšinca Riječkog i Pofuka koja nisu polaznici vrtića u Gornjoj Rijeci.

Molimo roditelje da planiraju i dogovore se za preuzimanje darova ukoliko ne mogu doći sa djecom po darove prema navedenom rasporedu ili će netko drugi preuzeti darove umjesto njih te da o tom na vrijeme jave, da ne bi došlo do pomanjkanja poklona na pojedinom mjestu podjele jer će darovi prema broju djece s popisa za pojedina mjesta i ustanove biti raspoređeni u matičnoj školi, područnim školama i vrtiću.