Općina Gornja Rijeka kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove rekonstrukcije Trga Sidonije Rubido Erdody u Gornjoj Rijeci.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima je objavljeno na stranicama EOJN RH i traje zaključno sa 14.02.2020.

Dokumentacija se može vidjeti na EOJN RH:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3637421