Pozivamo sve zainteresirane, posebno predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora na 1. radionicu u sklopu izrade Strateškog razvojnog programa Općine Gornja Rijeka.

Radionica će se održati u ponedjeljak, 04. travnja 2016. u 19,00 sati u prostorijama Općine Gornja Rijeka.

Teme radionice:

  •  Upoznavanje sa metodologijom izrade Strateškog razvojnog programa,
  •  Razvojni potencijali i potrebe,
  •  SWOT analiza.
Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Gornja Rijeka financirana je iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020, podmjere 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.

Ovo je  prilika da svoje razvojne ideje uključite u strateški program.