U sklopu izrade Strategije razvoja turizma Općine Gornja Rijeka pozivamo Vas na radionicu koja će se održati u petak 31. svibnja 2019. godine u 19 sati  u prostorijama Općine Gornja Rijeka.
Na radionici će se prezentirati mogućnosti financiranja Vaših projekata iz EU fondova kao i prikupiti Vaša mišljenja o budućem razvoju turizma na našem području.