Općina Gornja Rijeka poziva sve predstanike udruga koje djeluju na području Općine Gornja Rijeka na radni sastanak koji će se održati 15. veljače 2016. godine u vijećnici općine s početkom u 18,00 sati.

Tema sastanka biti će prijava programa i projekata udruga na raspisani Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2016. godini.