Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka sazvao je 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka.

Sjednica će se održati 20. lipnja 2012. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u općinskoj vijećnici Općine gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka.

DNEVNI RED: 

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Udruge Potkalnički plemenitaši za 2011. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu NK Gornja Rijeka u 2011. godini,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o usvajanju Izvvješća o radu ŠRD Plava Krv za 2011. godinu,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu ŠRD „Josip Žganec“ Pofuki za 2011. godinu,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu ŠRD Vukšinec Riječki za 2011. godinu,
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu DŠR Capin Gornja Rijeka za 2011. godinu,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Paragliding kluba Feniks za 2011. godinu,
 8. Podnošenje Izvješća i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu ŠRD Donja Rijeka za 2011. godinu,
 9. Podnošenje Izvješća i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu LD Košuta Prigorje za 2011. godinu,
 10. Podnošenje Izvješća i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu LD Lještarka Mali Kalnik za 2011. godinu,
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Gornja Rijeka za 2011. godinu,
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu voditelja predškolskog odgoja na području Općine Gornja Rijeka za 2011. godinu,
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog poduzeća Gornja Rijeka d.o.o. za 2011. godinu,
 14. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta po zamolbi DVD-a Kostanjevec,
 15. Donošenje Odluke potvrđivanju Odluke o reviziji i otpisu knjižne građe,
 16. Pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan, v.r