Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka sazvao je 36. sjednicu Općinskog ijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 29. kolovoza 2012. godine u vijećnici Općine Gornja Rijeka s početkom u 18,00 sati.

DNEVNI RED:

1.     Prezentacija Projekta izdvojenog sakupljanja komunalnog otpada,

2.     Donošenje Zaključka o očitovanju DVD-a Gornja Rijeka o naplati parkiranja na javnim površinama Općine Gornja Rijeka,

3.     Donošenje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine,

4.     Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Gornja rijeka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine,

5.     Donošenje Odluke o prodaji snježnog pluga u vlasništvu Općine Gornja Rijeka,

6.     Donošenje Odluke o sklapanju ugovora s Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka,

7.     a) Donošenje Polugodišnjeg izvršenja Financijskog plana rashoda i izdataka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

b) Donošenje Polugodišnjeg izvršenja Financijskog plana prihoda i primitaka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

8.     Donošenje Zaključka o usvajanju šestomjesečnog Izvješća o poslovanju knjižnice za razdoblje od 1.1-30.6.2012.,

9.     Donošenje Zaključka o davanju prethodnog odobrenja Općinskoj knjižnici Sidonije Rubido Erdody za potpisivanje Ugovora s Ministarstvom kulture,

10.   a) Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika o reviziji knjižnog fonda Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

b) Donošenje Zaključka o osvajanju Zapisnika o otpisu knjižne građe,

11.   a) Donošenje Odluke o prenamjeni pribavljene drvene građe povodom zahtjeva Župe Uznesenja BDM u Gornjoj Rijeci,

b) Donošenje Odluke o  prenamjeni drvene građe za potrebe kulturnog dobra Stari grad Mali Kalnik,

12.   Donošenje Odluke o donaciji projektne dokumentacije Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije,

13.   Pitanja i prijedlozi.