Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka  Općine Gornja Rijeka sazvao je 40. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 6. veljače 2013. godine u vijećnici Općine Gornja Rijeka s početkom u 17,00 sati.

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu,
  2. Donošenje Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,
  3. Donošenje Pravilnika o zaštiti knjižne građe,
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu ravnateljice Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody za 2012. godinu,
  5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Gornja Rijeka tijekom 2012. godine,
  6. Donošenje Odluke o uređenju sajmišta – V faza,
  7. Donošenje Odluke o rasporedu financijskih sredstava Dobrovoljnim Vatrogasnim društvima na području Općine Gornja Rijeka,
  8. Pitanja i prijedlozi.