Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka  Općine Gornja Rijeka sazvao je 41. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 11. ožujka 2013. godine u vijećnici Općine Gornja Rijeka s početkom u 18,00 sati.

DNEVNI RED:

1. Donošenje Zaključka o izradi projektne dokumentacije za potrebe primarne zdravstvene zaštite,

2. Donošenje Zaključka o očitovanju tvrtke Alegra moda d.o.o. vezano uz ugovorne obveze o zakupu poslovnog prostora,

3. Donošenje Zaključka o kupnji autobusnih nadstrešnica,

4. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Gornja Rijeka,

5. Pitanja i prijedlozi.