Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka sazvao je 42. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 19. ožujka 2013. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine Gornja Rijeka.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. a) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu,
b) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu,
c) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2012. godini,
d) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
e) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
f) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
g) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
h) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
i) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
j) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
k) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u gospodarstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
2. a) Donošenje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana rashoda i izdataka za razdoblje od 1.1. do 31.12.2012. Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,
b) Donošenje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka za razdoblje od 1.1. do 31.12.2012. Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,
3. Razmatranje Izvještaja o korištenju Proračunske zalihe Proračuna Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 1.1.2012. do 31.12.2012. godine,
4. Donošenje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu,
5. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornja Rijeka,
6. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka,
7. a) Donošenje Programa o izmjenama Programa u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
b) Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
c) Donošenje Programa o izmjenama Programa u gospodarstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu,
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2012. godinu,
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka za razdoblje od srpnja do prosinca 2012. godine,
11. Pitanja i prijedlozi.