Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija KOmunalnog poduzeća Gornja Rijeka d.o.o.

Kontakt podaci službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godisnje izvjesce 2015 ZPPI