Općina Gornja Rijeka i Poljoprivredno Savjetodavna služba, Podružnica Koprivničko-križevačke županije pozivaju Vas na predavanje dana 6.12.2012. godine (četvrtak) u 13,00 sati u OŠ Sidonije Rubido Erdody.

Teme predavanja su:

– legalizacija bespravno sagrađenih objekata,

– Natura 2000,

– Višestruka sukladnost.

Predavači:

– Tomislav Mesić, dipl.ing,

– Slavko Kopilović, dipl.ing.,

– Tanja Lasić Jašerović, dipl.ing.

Pozivamo sve  poljoprivrednike i ostale zainteresirane da se odazovu na ova zanimljiva i aktualna predavanja.