Provodeći Odluku o komunalnom redu na području Općine Gornja Rijeka (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj ) komunalno redarstvo Općine Gornja Rijeka nadzire održavanje komunalnog reda, uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i slično.

Prijave vezane uz komunalni red mogu se podnijeti:

  • putem telefona Komunalnog redarstva 855-021 u vremenu od 7,00 – 15,00
  • putem e-maila [email protected]