Na 3. susretu u sklopu projekta REACT– Reaktiviranje europskog stanovništva u mreži uključivih gradova,  održanom 24. i 25. listopada 2017. godine, kojem smo bili domaćini zajedno sa Općinom Breznički Hum prisustvovala je i rumunjska predstavnica zadužena za praćenje provođenja projekata ispred Agencije Europa za građane EACEA gospođa Luminita Stanciulescu.

U svom je izviješću istaknula je da je projekt započeo na obećavajućoj razini te da je suradnja između partnera snažna, plodonosna i originalna. Tema projekta je na samom vrhu programa politike Europske unije te smatra da će ovaj projekt pridonijeti postizanju ciljeva programa Europe za građane.