Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma temeljem temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) i članka 5. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 101/17) možete preuzeti u nastavku:

Registar ugovora temeljem ZJN-2016.