Hidroregulacija d.d. Bjelovar vrši sanaciju potoka Selnica od Gornje Rijeke nizvodno do Lukačevca, te gradi novi most prema zaseoku Oraki u Donjoj Rijeci.