Općina Gornja Rijeka, u cilju podupiranja načela transparentnosti, a kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, te temeljem uputa Ministarstva financija Republike Hrvatske, treba zainteresiranoj javnosti omogućiti aktivnije sudjelovanje u procesu izrade proračuna.
 
U tu svrhu Općina Gornja Rijeka je osigurala građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti mogućnost dostave komentara, preporuka i prijedloga na usvojeni Proračun Općine Gornja Rijeka za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu putem Obrasca za sudjelovanje u izradi proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna dostavlja se elektroničkim putem na e-adresu: [email protected]
Sve zaprimljene komentare, preporuke i prijedloge Općina Gornja Rijeka razmotrit će se pri izradi sljedećeg proračuna.