Popis sklopljenih ugovora Općine Gornja Rijeka u 2016. godini sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine možete preuzeti u nastavku:

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2016.-31.12.2016.