Poštovani roditelji djece polaznika programa predškole,

Upisi u pedagošku godinu 2022/2023 održat će se 29. srpnja 2022. godine u prostorima Dječjeg vrtića Mali medo u 15,00 sati.
Molimo vas da dostavite čitko ispunjen Zahtjev za upis djece u predškolu za pedagošku godinu 2022./2023. koji je priložen uz ovu obavijest.

Osim Zahtjeva, dostavite i kopiju rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih.
Ravnateljica