Naziv projekta: Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava –  uređenje javnog trga – Trg Sidonije Rubido Erdödy u Gornjoj Rijeci, 3 skupine.

Kratki opis projekta:

Projekt se odnosi na rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava –  uređenje javnog trga – Trg Sidonije Rubido Erdödy u Gornjoj Rijeci, 3 skupine

Aktivnosti koje će se provesti ovim projektom  mogu se segmentirati na:

  1. Aktivnosti upravljanja projektom (tehničko upravljanje, nadzor nad gradnjom, financijsko upravljanje projektom, javna nabava),
  2. Aktivnosti vezane uz rekonstrukciju Trga Sidonije Rubido Erdody u naselju Gornja Rijeka,
  3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti koji se ostvaruju putem informativne  ploče. 

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta odnose se na uspostavu središnjeg mjesta okupljanja te stvaranje prostornih i tehničkih uvjeta za održavanje različitih manifestacija koje održava Općina Gornja Rijeka, udruge i ustanove koje djeluju na području općine što će se ostvariti uređenjem krajobraza na Trgu Sidonije Rubido Erdody, izrađenom dekorativnom rasvjetom te izvedenom odvodnjom.

Rezultati projekta: Realizacijom projekta Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava –  uređenje javnog trga – Trg Sidonije Rubido Erdödy u Gornjoj Rijeci, 3 skupine stvoriti će se prostorni i tehnički preduvjeti za održavanje raznih zabavnih i kulturnih priiredbi koje održava Općina Gornja Rijeka, udruge i ustanove s područja općine.

Očekivani i mjerljivi rezultati su:

  • Uređen krajobraz na Trgu Sidonije Rubido Erdody
  • Izvedena dekorativna javna rasvjeta
  • Izvedena odvodnja

Ukupna vrijednost projekta: 2.076.517,50 HRK

Iznos potpore: 1.798.038,50 HRK

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% Europska unija, 15% Republika Hrvatska

Razdoblje provedbe projekta: 1.4.2018. – 31.12.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Biškup, 098/221-173, email: [email protected]

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.