U srijedu 9. studenoga 2022. godine u Razvojnom centru i tehnološkom parku u Križevcima je održan sastanak na temu proširenja Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec na područje Općine Gornja Rijeka, prihvata novih članova i promjene naziva vinske ceste.

Sastanak je vodio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca i koordinator projekta Ivan Biškup, koji je zahvalio svim postojećim i novim potencijalnim članovima na odazivu i dosadašnjoj suradnji.

Istaknuo je da su Grad Križevci, Općina Kalnik i Općina Sveti Petar Orehovec do sada izvrsno surađivali na razvoju vinskog turizma te da se devet godina od osnivanja Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec pojavila potreba za njenim proširenjem na područje Općine Gornja Rijeka, kao prirodnom geografskom nastavku vinske ceste i križevačkom gravitacijskom području. Uz to, postoji značajan interes potencijalnih novih članova na već postojećem području Vinske ceste te se očekuje da će ovo proširenje značajno unaprijediti ponudu Vinske ceste i općenito turističku ponudu križevačkoga Prigorja.

U uvodnom dijelu sastanka, prisutnima se obratio gradonačelnik Mario Rajn koji je naglasio upućenost Grada Križevaca, Općine Kalnik, Općine Sveti Petar Orehovec i Općine Gornja Rijeka jednih na druge u gospodarskom, kulturnom i turističkom smislu, gdje sve jedinice moraju djelovati zajedno, van administrativnih granica, da bi se ostvario sinergijski učinak na korist cijelom širem križevačkom području.

Gradonačelnik je istaknuo da je Grad Križevci do sada pružao potporu unaprjeđenju ponude vinske ceste, povećanju njene prepoznatljivosti u okruženju i pozicioniranju na tržištu, kao i aktivnostima razvoja vinogradarstva i vinarstva i organizaciji vinsko-turističkih manifestacija te da će to nastaviti i dalje, kroz programe i aktivnosti gradskih odjela i institucija te osiguravanjem sredstava za razvoj Vinske ceste putem fondova i natječaja.

Načelnik Općine Gornja Rijeka Darko Fištrović izrazio je zadovoljstvo prijedlogom uključivanja područja Općine Gornja Rijeka na vinsku cestu križevačkoga područja. Općina Gornja Rijeka ima nekoliko aktivnih registriranih vinogradara i vinara, a sve više razvija i prateću ponudu te smještajne kapacitete. Načelnik je istaknuo da očekuje da će uključivanje Gornje Rijeke u ponudu Vinske ceste dati novi zamah razvoju vinskog turizma na širem križevačkom području.

O EU projektima u okviru kojih je započela priča vinskog turizma u Križevcima i okolici i kroz koje se ona do sada razvijala govorila je viša savjetnica za proračun i financije u Gradu Križevcima i voditeljica projekta Marija Podolski, koja je podsjetila da je prva inicijativa za osnivanje Vinske ceste krenula prije 15-ak godina od strane članova Udruge ”Bilikum”, nakon čega je 2012. godine Grad Križevci uspostavio suradnju s mađarskom Vinskom cestom Pécs-Mecsek i Udrugom vinskih podruma Mecseknádasd te je uz pridružene partnere Općinu Kalnik i Općinu Sveti Petar Orehovec prijavio projekt ”Od vinogradarske tradicije do vinskog turizma – prekogranične vinske ceste” na natječaj iz IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska.

Projekt je odobren za financiranje te je njegova provedba krenula je u veljači 2013. godine s ciljem pokretanja ideje i programa vinskog turizma na području Križevaca i okolice temeljem mađarskih iskustava. U okviru projekta ”Prekogranične vinske ceste” 24. rujna 2013. godine održan je osnivački sastanak Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec, gdje je sudjelovalo 13 osnivača i Turistička zajednica Grada Križevaca koja je izabrana za pravnu osobu ovlaštenu za zastupanje vinske ceste. U siječnju 2014. godine, sukladno Pravilniku o vinskim cestama Koprivničko-križevačke županije, Vinsku cestu Križevci-Kalnik-Orehovec je službeno proglasilo i županijsko Povjerenstvo za vinske ceste.

Po završetku provedbe projekta ”Prekogranične vinske ceste”, aktivnosti oko vinskih manifestacija i suradnje s članovima vinske ceste nastavili su Turistička zajednica Grada Križevaca i Udruga ”Bilikum”.

Kako bi se osigurala dodatna sredstva za razvoj Vinske ceste, Grad Križevci je 2019. godine uspostavio suradnju s jednom od najpoznatijih mađarskih vinskih područja – vinskom regijom Villány i Vinskom cestom Villány-Siklós te pripremio novi projekt ”Od vinskih cesta do zajedničkog mađarsko-hrvatskog turističkog brenda – stvaranje prepoznatljivog imidža prekogranične vinske regije”, skraćenog naziva ”Prekogranične vinske ceste 2”, kojemu je cilj unaprijediti ponudu vinske ceste te povećati njenu prepoznatljivost kao dijela turističke ponude Križevaca i okolice. Provedba projekta ”Prekogranične vinske ceste 2” počela je u rujnu 2020. godine i traje do 31. prosinca 2022. godine, a proširenje Vinske ceste nije bilo planirano projektom. Međutim, tijekom provedbe projekta, kroz suradnju i komunikaciju s članovima Vinske ceste i drugim subjektima koji sudjeluju kao potpora u organizaciji vinskih događanja i programa te aktivno rade na privlačenju posjetitelja na šire križevačko područje, razvila se ideja o proširenju vinske ceste i prihvatu novih članova.

U središnjem dijelu sastanka Olinka Gjigaš, direktorica Turističke zajednice Grada Križevaca, kao pravne osobe ovlaštene za zastupanje vinske ceste, predstavila je Pravilnik o Vinskim cestama Koprivničko-križevačke županije, koji uređuje značaj vinske ceste, minimalne uvjete koje mora ispunjavati vinska cesta, postupak proglašenja određene vinske ceste i minimalne uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na vinskoj cesti. Potom je uslijedilo predstavljanje Odluke o proširenju Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec na područje Općine Gornja Rijeka i novom nazivu ”Vinska cesta križevačkoga Prigorja”.

Tom se Odlukom se Vinska cesta Križevci-Kalnik-Orehovec, koja obuhvaća područje jedinica lokalne samouprave Grad Križevci, Općina Kalnik i Općina Sveti Petar Orehovec proširuje i na područje Općine Gornja Rijeka te se prihvaćaju novi članovi.

Puni naziv vinske ceste ”Vinska cesta Križevci-Kalnik-Orehovec” mijenja se i glasi ”Vinska cesta Križevci-Kalnik-Sveti Petar Orehovec-Gornja Rijeka”, dok skraćeni naziv vinske ceste glasi ”Vinska cesta križevačkoga Prigorja”. Pravna osoba ovlaštena za zastupanje vinske ceste ostaje Turistička zajednica Grada Križevaca, a sjedište vinske ceste također se nalazi na adresi Turističke zajednice – Trg J. J. Strossmayera 5, Križevci.

Predstavljen je i izmijenjeni logotip Vinske ceste, nakon čega je otvorena rasprava te je Odluka o proširenju Vinske ceste Križevci-Kalnik-Orehovec na područje Općine Gornja Rijeka i novom nazivu ”Vinska cesta križevačkoga Prigorja” dana na donošenje i usvojena jednoglasno.