Ministarstvo kulture odobrilo je 150.000,00 kuna za nastavak obnove  Starog grada Mali Kalnik. U planu je nastavak arheoloških istraživanja i konzervatorski radovi te konzervacija zidova ugradnjom kamena s deponije na radilištu.

Ministarstvo kulture prepoznalo je Mali Kalnik kao izuzetno kulturno dobro pa stoga kontinuirano prati njegovu obnovu, dok je za mještane Općine Gornja Rijeka i jedno od najznačajnijih izletišta i budući turistički adut.