Dječji vrtić Mali medo objavljuje natječaj za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Mali medo na naedređeno vrijeme.

Natječaji su objavljeni 20. rujna 2023. godine, a možete ih preuzeti u nastavku.