Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv za ostavu ponuda za modernizaciju (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Rijeka. Kranji rok za dostavu ponuda je 8. srpnja 2022. godine do 13,00 sati.