pćina Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za modernizaciju (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Rijeka.

Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku, a kranji rok za dostavu ponuda je 3. kolovoza 2023. godine do 12,00 sati.