Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni oziv za dostavu ponuda za radove sanacije potpornog zida zgrade II.

Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku, a kranji rok za dostavu ponuda je 3. kolovoza 2023. godine do 10,00 sati.