Općina Gornja Rijeka objavljuje javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2021. godini.

Ukupna planirana vrijednost ovog poziva je 55.000,00 kuna, kranji rok za podnošenje prijava je 22. ožujka 2021. godine do 12,00 sati, a dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.