Općina Gornja Rijeka izlaže na Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Gornja Rijeka.

Javna rasprava o nacrtu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske održat će se u periodu od 24. svibnja 2018. godine do 08. lipnja 2018. godine organiziranjem javnog uvida.

Javni uvid u nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske bit će svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka, 48267 Orehovec, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Gornja Rijeka.

Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Programa moraju biti čitko napisani, uz ime i prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju najkasnije do 08. lipnja 2018. godine na adresu Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka, 48267 Orehovec. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka u roku od 30 dana.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Gornja Rijeka

Tablica Gornja Rijeka-poljoprivredno zemljište