Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine koju možete preuzeti u nastavku