Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 101/17. i 144/20), Plan nabave Općine Gornja Rijeka za 2023. objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave .