Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornja Rijeka za 2019

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine za 2019. godinu

Izvještaji uz Godišnje Izvršenje proračuna općine za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata općine na dan 31.12.2019.