Obavještava se zainteresirana javnost da je pokrenuta javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2018.-2023. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Javna rasprava trajati će od 21. veljače 2018. godine do 23. ožujka 2018. godine.

Svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi Nacrt možete, putem priloženog obrasca za savjetovanje, dostaviti osobno ili putem pošte, na adresu Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka ili putem e-maila: [email protected]

Javna rasprava-Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2018-2023

Obrazac-za-savjetovanje

Mišljenje županije, PGO, prethodno mišljenje

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2018.-2023. godine

OBRAZAC IZVJESCA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERTESIRANOM JAVNOSCU

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš