Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Gornja Rijeka u 2019. godini.

Zahtjev mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede za umjetno osjemenjivanje plotkinja kroz uslugu umjetnog osjemenjivnja i kupnju rasplodnog materijala plotkinja (junica, krava, nazimica i krmača). Podnositelji zahtjeva moraju imati prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Gornja Rijeka. Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Troškovi osjemenjivanja subvencionirat će se u iznosu od 30% računa, a najviše do 2.100,00 kuna po korisniku godišnje. Korisnicima koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.

Zahtjev se podnosi do 27. prosinca 2019. godine odnosno do utroška sredstava.

Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE: Javni poziv-subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja 

Izmjene javnog poziva-subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja

Obrazac zhtjeva možete preuzeti OVDJE: Obrazac zahtjeva za umjetno osjemenjivanje plotkinja

Obrazac Izjave PDV možete preuzeti OVDJE: Obrazac Izjave PDV umjetno osjemenjivanje plotkinja

Obrazac Izjave potpore male vrijednosti možete preuzeti OVDJE: Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Program potpora u poljoprivredi na području Općine Gornja Rijeka u 2019. godini možete preuzeti OVDJE:Program potpora u poljoprivredi 2019.